Kako postati uspešan lider

Budi i ti uspešan lider koji inspiriše druge!

Ako ste ikada radili sa liderom koji nije bio veoma efikasan, znate da loše vođstvo dolazi sa različitim troškovima. Rad sa neefikasnim vođom može se osećati demotivišućim ili demorališućim, što može ometati produktivnost i sposobnost da postignete svoje ciljeve. To, zauzvrat, može negativno uticati na poslovne rezultate.

Istraživanja pokazuju da je liderstvo jedan od najvažnijih faktora angažovanja zaposlenih. Ako želite da postanete lider koji može da inspiriše i motiviše druge da obavljaju svoj najbolji posao, evo nekoliko predloga za početak:

Budite lider koji živi vrednosti svoje kompanije

Najbolji lideri ne govore samo o vrednostima svoje kompanije – oni ih žive. Kada zaposleni vide da njihov menadžer daje primer ponašajući se na način koji odražava vrednosti kompanije, veća je verovatnoća da će i oni dobro raditi. To je zato što bolje razumeju za šta se kompanija zalaže i šta želi da postigne. Takođe se osećaju motivisanim jer vide da su njihovi napori važni i doprinose višem cilju.

Misija kompanije je jednako važna

Ako ne saopštite jasnu viziju i misiju svojim zaposlenima, doživećete neuspeh. Ako ste se opredelili za vođstvo, morate biti u mogućnosti da jasno komunicirate kuda želite da idete, na čemu bi ceo tim trebalo da radi i kako se posao svake osobe uklapa u širu sliku.

Radite na edukaciji vaših zaposlenih - kurs o digitalnom marketingu može pomoći

Nemate vremena da sami obavite sav posao, tako da morate da razvijete svoje ljude i pružite im priliku da rastu. To može značiti da identifikujete njihove prednosti i slabosti kako biste im mogli dodeliti posao koji će im pomoći da usavrše svoje veštine. To takođe može značiti da ste spremni da prepustite zadatke u kojima uživate kako biste ih delegirali drugima koji će imati više koristi od rada na tim stvarima. Edukacija je važna, a vaš zadatak jeste da je pružite zaposlenima. Ako se bavite digitalnim poslovanjem, najbolje rešenje je da svojim zaposlenima pružite edukacija koja će direktno doprineti rezultatima poslovanjima. Kurs o digitalnom marketingu će vam u tome pomoći!

Brinite o zaposlenim kao pojedincima

Efikasni lideri brinu o svojim ljudima kao pojedincima, a ne samo kao zaposlenima ili imovini. Ako se nešto dogodi u životu zaposlenog – dobro ili loše – efikasan lider to primeti i brine o tome. On ili ona brzo ponudi podršku kada je to potrebno, ali ne prelazi granice postavljajući previše ličnih pitanja ili davanjem neželjenih saveta.

Lideri treba da motivišu

Lideri takođe moraju biti u stanju da motivišu. Ako ne možete da motivišete svoje zaposlene da rade ka zajedničkim ciljevima, onda će vaše vođstvo pasti. Lideri takođe moraju biti u mogućnosti da utiču na svoje zaposlene; ako to ne urade, malo je verovatno da će njihovi zaposleni biti angažovani ili motivisani da rade najbolje što mogu. Zbog toga se neki lideri trude da izgrade lične veze sa svojim zaposlenima — to im pomaže da steknu uticaj na njih, kao i da razviju poverenje u njih.

Prednosti pozitivnog liderstva

Efikasno vođstvo ima mnogo prednosti i za vaš tim i za poslovanje u celini. Ove prednosti uključuju:

♦ Tim sa visokim učinkom koji ostvaruje svoje ciljeve i efikasno funkcioniše.

♦ Povećano angažovanje i moral zaposlenih, što rezultira većom produktivnošću, boljim timskim radom i jačim rezultatima.

♦ Smanjena fluktuacija, što može uštedeti novac smanjenjem troškova povezanih sa zapošljavanjem i obukom zaposlenih.

♦ Poboljšano zadovoljstvo zaposlenih, što može pomoći privlačenju vrhunskih talenata.

♦ Bolji poslovni učinak, što znači ispunjavanje ili prevazilaženje vaših ciljeva.

Stilovi rukovođenja

Vizionari — Lideri vizionari kreiraju svoju organizaciju koja omogućava zaposlenima da shvate zašto je njihov rad bitan. Oni komuniciraju snažan osećaj svrhe iza posla kako bi motivisali, angažovali i inspirisali zaposlene. Na primer, Mark Zuckerberg (Facebook), Elon Musk (Tesla) i Jeff Bezos (Amazon) smatraju se vizionarskim liderima.

Treneri — Treneri pomažu zaposlenima da rade najbolje što mogu tako što postavljaju jasna očekivanja, daju redovne povratne informacije i daju smernice kada je to potrebno. Takođe se fokusiraju na razvoj zaposlenih i pomažu im da postave ciljeve kako bi ostvarili svoj puni potencijal u organizaciji. Na primer, Sheryl Sandberg (Facebook), Eric Schmidt (Google), i  Marissa Mayer (Yahoo!) ​​se smatraju trenerskim liderima.

Demokratski lideri – Ovi lideri se često nazivaju participativnim liderima, jer omogućavaju zaposlenima da rade zajedno na odlukama i dele ideje. Demokratsko vođstvo može povećati zadovoljstvo poslom, posvećenost i produktivnost unutar tima, ali takođe može dovesti do kašnjenja u donošenju odluka.

Birokratski lideri – Birokratski lideri se pridržavaju politika, procesa i procedura koje je uspostavila kompanija i koriste ih kao vodič za donošenje odluka menadžmenta. Oni imaju za cilj da uklone lične predrasude iz upravljačkih odluka prateći utvrđene smernice, koje možda nisu uvek odgovarajuće u zavisnosti od situacije.

Transformacioni lideri – Transformacioni lideri se fokusiraju na inovacije, pozitivne promene i motivisanje sledbenika da sarađuju u postizanju zajedničkih ciljeva. Inspirišući poverenje i poverenje u druge, transformacioni lideri stvaraju timove koji zajedno efikasno rade ka zajedničkim ciljevima.

Mentorski lideri – Pružaju smernice i podršku zaposlenima, omogućavajući im da razviju svoje veštine i dostignu svoj puni potencijal. Ovaj stil je koristan za razvoj dugoročnih planova karijere zaposlenih, kao i za podsticanje da preuzmu odgovornost za svoje postupke. Ovaj stil može biti manje efikasan u okruženjima sa brzim tempom gde su potrebne brze odluke ili kada je vreme ograničeno.

Da li smatrate da ste dobar lider? Da li imate želju da postanete bolji u vođstvu? Možemo vam pomoći! Prijavi se već danas za neki od naših kurseva i unapredi svoje znanje, koje će ti u kratkom vremenskom roku doneti benefite i sjajne rezultate.